Petra Stienen, Connie Palmen en Marcia Luyten over wat de Randstad kan leren van Limburg

Jinek, 25 januari 2017

Nederlanders zien zichzelf graag als grensverleggende wereldburgers; open voor nieuwe ervaringen binnen en buiten Europa. De blik is gericht op de zee, op de Transatlantische partners, en daardoor kijkt men in de Randstad snel voorbij de plek waar Nederland overgaat in Europa: Limburg.

Een nauwelijks gekend stuk Nederland. Een wormvormig aanhangsel. Bemind als buitenland, bespot om al het andere – om de innigheid tussen politiek en economie, om zijn eigen taal, onbekend als laboratorium voor internationalisme, kunst, nieuwe economie, personenpolitiek en topsport. Maar juist in Limburg ligt een wereld vol verhalen die iets vertellen over waar Nederland nu staat, en waar het wel of niet naartoe moet. Wat kan de Randstad van Limburg leren?

Bron

De situatie in Oeganda

De Wereld Draait Door, 25 februari 2013

Gisteren heeft de Oegandese president Museveni een zeer controversiële en dramatische antihomowet ondertekend, die het mogelijk maakt dat mensen die zich openlijk ‘schuldig maken’ aan homoseksuele activiteiten levenslang de gevangenis in gegooid kunnen worden. Hiernaast geeft de wet ook vrij spel aan mogelijke openbare lynchpartijen en ander geweld.
De wet is zeer populair onder Oegandezen zelf, maar wordt door de internationale gemeenschap streng veroordeeld.

Aan tafel komen oud Afrika correspondenten Marcia Luyten en Arne Doornebal praten over deze draconische wet en diens mogelijke gevolgen.

Bron