Scènes uit het leven van een Limburgs meisje

NRC, 22 oktober 2015

Vijftig jaar geleden moesten de staatsmijnen in Limburg sluiten. De welvaart die toen beloofd werd bleef uit. Cultuurhistoricus Marcia Luyten beschrijft welke gevolgen de geschiedenis had op haar dagelijkse leven.

Scène 1 De Huishoudschool

Bij ons thuis is niet lang gesproken over de middelbare school waar ik naartoe ging. Ik kon naar het gym dus ging ik naar het gym. De vanzelfsprekendheid van die keuze lag besloten in mijn moeders jeugd. Een kwart eeuw eerder was er meer te doen geweest over haar middelbare school. Mijn moeder was het twaalfde kind van een kleine boer die bovengronds zijn land bewerkte en honderden meter ondergronds ging om steenkool uit de aarde te schrapen. Ook haar vader was voor een oudergesprek naar school gegaan. Daar had hij gehoord dat Jeanne het slimste meisje van de klas was, zo pienter en gemotiveerd zag het schoolhoofd ze zelden. De meester raadde aan haar naar de Mulo te sturen.

Lees verder