Tag: ontwikkelingssamenwerking

 • Zet geen hek om Afrika sept 2011

  Als er niet zo veel kinderen dreigden te sterven, zou het een triomftocht van de ironie zijn. Nu kun je beter spreken van een drama. Om 12 miljoen door hongersnood bedreigde Afrikanen te redden, wordt geld ingezameld op Giro 555. Dat gaat niet slecht, melden hulporganisaties, maar echt denderend gaat het ook niet. Volgens de […]

 • Er is geen binnendoorweg naar ontwikkeling, Wilde Ganzenlezing 15 okt 2009

  Ontwikkelingssamenwerking is het domein van drie ongemakkelijke waarheden. Willen we de omslag maken van ideologische naar pragmatische hulp, dan moeten we willen zien wat niet werkt.

 • # 67 Naar school in Kaberamaido

  In Kaberamaido staat de zon op zijn hoogst als de ouders van schoolkinderen vergaderen onder de grote mangoboom. Ze bespreken hoe ze het onderwijs kunnen verbeteren. De ouders zitten op schoolbanken, opgesteld als in een klas. Vooraan staat het hoofd van de school. Op een wit vel schrijft die wat de ouders zeggen: Meer boeken. […]

 • # 52 Voer voor rebellen

  Vrede maken met gestoorde rebellen geeft meer dubbelzinnigheden dan de VVD ons wil doen geloven. Was ik maar lekker rechts. Dan was de wereld overzichtelijk. Wit en zwart net zo makkelijk te onderscheiden als goed van kwaad en dubbelzinnigheid zou zijn uitgebannen. De VVD eist dat minister Koenders van ontwikelingssamenwerking ophoudt Cordaid geld te geven, […]

 • Het grote verhaal over ontwikkelingssamenwerking is klein, Waterstof en IS, sept en okt 2008

  In de sloppenwijk Banda is Marleen een searcher zoals William Easterly dat voor ogen heeft. Daar krijgt ontwikkelingssamenwerking de pragmatiek en duurzaamheid die ze nodig heeft. Het grote verhaal over ontwikkelingssamenwerking moet klein beginnen, in Banda, sloppenwijk van Kampala. Daar werkt een Amsterdamse antropologe van 27. Twee jaar geleden stopte ze haar postdoctorale opleiding ontwikkelingsstudies, […]

 • # 31 Iedereen naar school

  Een prachtig ideaal blijkt als het om onderwijs gaat, in de werkelijkheid meer kwaad te doen dan goed. Is iedereen gelijk? De zoon en dochter van Christine gaan in Kampala naar een privéschool. Hoewel zij goed verdient – het dubbele van een lagere schoolleraar op een publieke school – kost twee keer privéschool haar eenderde […]