Petra Stienen, Connie Palmen en Marcia Luyten over wat de Randstad kan leren van Limburg

Jinek, 25 januari 2017

Nederlanders zien zichzelf graag als grensverleggende wereldburgers; open voor nieuwe ervaringen binnen en buiten Europa. De blik is gericht op de zee, op de Transatlantische partners, en daardoor kijkt men in de Randstad snel voorbij de plek waar Nederland overgaat in Europa: Limburg.

Een nauwelijks gekend stuk Nederland. Een wormvormig aanhangsel. Bemind als buitenland, bespot om al het andere Рom de innigheid tussen politiek en economie, om zijn eigen taal, onbekend als laboratorium voor internationalisme, kunst, nieuwe economie, personenpolitiek en topsport. Maar juist in Limburg ligt een wereld vol verhalen die iets vertellen over waar Nederland nu staat, en waar het wel of niet naartoe moet. Wat kan de Randstad van Limburg leren?

Bron